top of page

Služby

fav19.png

Hledáme zaměstnance ze zahraničí

Chybí vám ve firmě úzce specializovaní odborníci nebo kvalifikovaná pracovní síla? Nenechte se omezovat hranicemi a zaměstnejte cizince. S naší pomocí to bude jednodušší, než si myslíte.

Nábor zaměstnanců v zahraničí, především na Ukrajině a v zemích Evropské unie i mimo ni. Vyhledání nejlepších odborníků/pracovníků a jejich legální přesun do České republiky včetně administrativního a podpůrného servisu.

Zadejte nám své požadavky, my se postaráme o všechno ostatní.

Pro zaměstnavatele

Podnikání v konkurenčním prostředí vyžaduje rychlá a kreativní rozhodnutí, která mohou učinit pouze profesionálové.

Vytvoření takového týmu bez zapojení kvalifikovaných personalistů, bude vyžadovat spoustu času a zdrojů.

 

CASSUTO CONSULTING S.R.O. poskytuje specializovanou pomoc zaměstnavatelům a nabízí komplexní personální řešení. Naše služby vám pomohou najít vhodného zaměstnance a vytvořit optimálně pohodlné podmínky pro interakci mezi personálem a vedením.

Provádíme

fav6.png

Nábor personálu stálé, sezónní a dočasné práce (jak pro řemeslné profese, tak pro průmyslová odvětví s potřebou vysoce kvalifikovaného personálu.

fav12.png

Řešení personálních problémů prostřednictvím outsourcingu. Tato služba vám pomůže optimalizovat váš obchodní model, snížit účetní a personální pracovní zatížení a minimalizovat rizika spojená s řešením pracovních sporů.

fav19.png

Nábor kvalifikovaných pracovníků na sezonní práce či náhrada za zaměstnance na mateřské, nemocenské nebo dovolené.

fav20.png

Zaměstnání zahraničních pracovníků nabízí řadu výhod – zaměstnavatel má možnost využít talentovaných, motivovaných a zkušených zaměstnanců. Zkušenosti z podnikání v zahraničí, nový pohled na vnitřní strukturu společnosti a aktualizovaný tým.

fav14.png

Splňujeme všechny požadavky klienta a rozumíme specifickým požadavkům, protože každé odvětví podnikání potřebuje specialisty s určitými dovednostmi. Ujišťujeme vás, že budoucí zaměstnanci jsou pečlivě vybírání jak z hlediska kvalifikace, tak z psychologického, protože je velmi důležité aby se zaměstnanec organizačně zapojil, jak do práce, tak i do kolektivu.

fav13.png

Věřte nám a ujistěte se, že náš tým odborníků pomůže urychlit rozvoj vaší společnosti pomocí vysoce kvalitních profesionálů vybraných vám na míru.

Výběr personálu

fav21.png

Klíčem k úspěšnému podnikání je tým profesionálů, kteří organizují a rozvíjejí společnost. Vedení má často jasnou představu o tom, jaký druh člověka je zapotřebí k nahrazení jedné nebo druhé pozice, jaké dovednosti by měli mít. Problém je však v tom, jak najít takového specialistu v krátkodobém horizontu.

our-team-png-2.png

CASSUTO CONSULTING S.R.O. nabízí zaměstnavatelům komplexní řešení náboru, které nabízí řadu nesporných výhod

FAV2.png

Ušetříme vám čas, který můžete věnovat prioritním úkolům

fav6.png

Vybraní uchazeči mají všechny potřebné dovednosti, aby nahradili volné pracovní místo. To platí jak pro profesionální speciality, tak pro vysoce kvalifikované vedení

fav19.png

Personál může být vybrán pro sezónní, dočasnou nebo trvalou práci, podle požadavků vašeho podnikání

fav13.png

Budoucí zaměstnanci mají prokazatelně dobré výsledky a před nastoupením do vaší společnosti jsou s nimi vedeny pohovory

icon_technical_specialist.png

Specialisté z CASSUTO CONSULTING S.R.O. - jsou kompetentní profesionálové, kteří dodržují termíny a jsou odpovědní

interview-icon-png-2.png

Přijímací řízení zahrnuje: analýzu předložených dokumentů od uchazeče, seznámení s životopisem, osobní pohovory, psychologické a odborné testování, ověření doporučení, rozhodnutí o způsobilosti, zajištění pohovoru se zaměstnavatelem (na vyžádání) a přípravu návrhu pracovní smlouvy s následným zpracováním všech nezbytných dokumentů.

Při vytváření společnosti hrají klíčovou roli lidské zdroje. Vybrat ty správně zaměstnance, je klíčovým úkolem a my pomůžeme vašemu podnikání najít efektivní a talentované zaměstnance!

cooperation-icon-png.png

Pokud máte zájem o spolupráci kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře a naši specialisté se s vámi spojí v co nejkratším čase.

bottom of page